ReadyPlanet.com
dot
dot dot
bulletOrganic Virgin Coconut Oil
bulletน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอินทรีย์
bulletOrganic Coconut Cider Vinegar/น้ำส้มสายชูหมักมะพร้าวออร์แกนิค
bulletCoconut Icecream
dot
HAIR CARE
dot
bulletCoconut Shampoo & Hair Conditioner
dot
SKIN CARE
dot
bulletCoconut Lavender Moisturizing Cream
bulletCoconut Soap
bulletVirgin Coconut Lip Balm
bulletCoconut Oil/Sun Oil
dot
Interesting Articles มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าว
dot
bulletประโยชน์น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
bulletNatural, Safe and Health-Boosting: Coconut Oil
bullet Oil Pulling Therapy
bulletลดความอ้วนด้วยน้ำมันมะพร้าว
bulletมะเร็งต่อมลูกหมาก
bulletรักษาโรคเบาหวานได้อย่างไร?
bulletรู้จักน้ำมันมะพร้าว
bulletผิวสวยด้วยน้ำมันมะพร้าว
bulletผมสวยสั่งได้
bulletHow We Make our Handmade Soap
bulletWhy Coconut & Rice Bran Oil Soap?
dot
Newsletter

dot
dot
PASSION PROFILE
dot
bulletWorkshop & Visit Album
รักษาโรคเบาหวานได้อย่างไร?

 

เบาหวาน

น้ำมันมะพร้าวเป็นทางเลือกสำหรับการรักษาโรคเบาหวานได้อย่างไร?

เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราต่างต้องการน้ำตาลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการเมตาบอลิซึม เพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต และซ่อมแซมส่วนสึกหรอ หากไม่ได้น้ำตาลอย่างพอเพียง เซลล์จะตายและส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ

น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันชนิดเดียวในโลก ที่สามารถแก้ปัญหาของโรคเบาหวานได้ โดยทำหน้าที่ดังนี้

1. เป็นอาหารให้แก่เซลล์
อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่ช่วยนำน้ำตาลจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ แม้ว่ากระแสเลือดจะมีน้ำตาลมาก แต่หากขาดอินซูลิน เซลล์ก็ไม่ได้น้ำตาล

น้ำตาลกลูโคส (Glucose)  ซึ่งเป็นน้ำตาลที่ร่างกายใช้หล่อเลี้ยงเซลล์ มีลักษณะเหมือนกับกรดไขมันยาว (long chain fatty acids-LCFAs, C18-24) อย่างหนึ่งคือ ไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ด้วยตัวเอง เพราะมีโมเลกุลขนาดใหญ่ น้ำตาลกลูโคสจำต้องมีอินซูลินเป็นตัวพาเข้า แต่น้ำมันมะพร้าวประกอบด้วยกรดไขมันขนาดกลาง (medium-chain fatty acids-MCFAs, C6-12) ที่มีขนาดเล็กกว่ามาก จึงเข้าไปในเซลล์ได้โดยไม่ต้องมีอินซูลินเป็นตัวพาเข้า อีกทั้งน้ำมันมะพร้าวยังสามารถใช้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงเซลล์ได้ ส่งผลให้เซลล์มีอาหารโดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ดังนั้น ไม่ร่างกายจะสร้างอินซูลินได้ไม่พอหรือเซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ก็ไม่เป็นปัญหา

เมื่อเข้าไปในเซลล์แล้ว MCFAs จะรวมตัวกับคารนิทีน (carnitine) ในเซลล์เพื่อนำกรดไขมนผ่านเยื่อบุสองชั้นของไมโตคอนเดรีย (mitochondria) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเตาเผาเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดพลังงาน ดังนั้น เซลล์จึงมีอาหารอย่างพอเพียง ทำให้เนื้อเยื่อต่างๆ มีสุขภาพดี และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงเสื่อม ทำให้ระบบไหลเวียนและสุขภาพหัวใจของผู้ป่วยโรคเบาหวานดีขึ้น

ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักมีอาการชาที่แขนขา เนื่องจากเมื่อเซลล์ไม่ได้รับอาหาร ระบบประสาทจะถูกทำลาย (neuropathy) ทำให้ไม่มีความรู้สึก แต่เซลล์สามารถใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นอาหารได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการแขน-ขา ชา จะกลับมามีความรู้สึกอีกได้หลังจากบริโภคน้ำมันมะพร้าวเพียงไม่กี่สัปดาห์

2. เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างและตอบสนองต่ออินซูลิน
นอกจากจะทำให้เซลล์ได้ร้บอาหารอย่างพอเพียงแล้ว น้ำมันมะพร้าวยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตับอ่อนในการสร้างอินซูลิน ทำให้ร่างกายมีอินซูลินอย่างพอเพียง และเซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้น ทำให้ไม่ต้องใช้อินซูลินมากกว่าปกติ เพราะน้ำมันมะพร้าวทำหน้าที่ดังนี้
   1) ช่วยกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิซึม: ผู้ป่วยโรคเบาหวนจะถูกแนะนำให้ออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อช่วยควบคุมปริมาณของน้ำตาลในเลือด ทั้งนี้ เพราะการออกกำลังกายไปช่วยเพิ่มอัตราเมตาบอลิสซึมที่ส่งผลให้เพิ่มการผลิตอินซูลินและดูดน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ น้ำมันมะพร้าวนั้นจะช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมธัยรอยด์ จึงช่วยเพิ่มอัตราเมตาบอลิสซึม ส่งผลให้มีการเพิ่มการผลิตอินซูลิน และการดูมซึมน้ำตาลเข้าไปในเซลล์

    2) ช่วยให้ตับอ่อนกลับมาสร้างอินซูลินได้อีกครั้ง: เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวสามารถทดแทนอาหารของเซลล์ได้โดยไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ทำให้ความต้องการเอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตอินซูลินในตับอ่อนลดลง ทำให้ตับอ่อนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

    3) เพิ่มการตอบสนองต่ออินซูลิน: ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่เซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลินนั้น น้ำมันมะพร้าวช่วยแก้อาการนี้ได้ โดยการทำให้เซลล์เปิดรับน้ำตาลเข้าไปในเซลล์ได้มากขึ้น

3. ช่วยปรับระดับของน้ำตาลในกระแสเลือด
มีการศึกษาพบว่า น้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยปรับระดับน้ำตาลในเลือดได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่บริโภคน้ำมันมะพร้าว จะอิ่มนานขึ้น หิวช้าลง จึงเปิดโอกาสให้น้ำตาลกระจายออกไปในกระแสเลือดอย่างช้าๆ เป็นการปรับระดับของน้ำตาลในเลือดได้โดยอัตโนมัติ มีรายงานว่าผู้ป่วยที่เติมน้ำมันมะพร้าวลงไปในอาหาร ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ทั้งๆ ที่ได้บริโภคอาหารที่มีน้ำตาลเข้าไป

ผู้ป่วยบางคนสามารถควบคุมและลดปริมาณน้ำตาลในเลือด โดยการเติมน้ำมันมะพร้าวในอาหาร (Fife 2006) การบริโภคน้ำมันมะพร้าว 2-3 ช้อนโต๊ะ จะช่วยลดระดับน้ำตาลได้ภายใน 30 นาที

ในกรณีที่เซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ทำให้น้ำตาลเข้าไปในเซลล์ไม่ได้ เซลล์จะส่งสัญญาณว่ามันกำลังขาดอาหาร เมื่อได้รับสัญญาณนี้ ตับอ่อนจึงพยายามเพิ่มการผลิตและส่งอินซูลินให้มากขึ้น ทำให้มีระดับอินซูลินในเลือดมากขึ้น การที่มีทั้งอินซูลินและน้ำตาลในกระแสเลือดมากขึ้น ทำให้เกิดอาการที่เรียกว่า Metabolic Syndrome และปัญหาสุขภาพอื่นๆ รวมทั้งความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ แต่เมื่อน้ำมันมะพร้าวเข้าไปในเซลล์ได้ สัญญาณที่ส่งไปที่ตับอ่อนก็ปิดลง ทำให้อินซูลินกลับสู่ภาวะปกติ

4. ช่วยใช้น้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความทนทานต่อการมีน้ำตาลสูง
มีรายงานว่า น้ำมันมะพร้าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินและปรับปรุงการเกาะติด (binding affinity) ของอินซูลินกับเซลล์ ดีกว่าน้ำมันอื่นๆ (Ginsberg, 1982 และ Yost and Eckel, 1989) จึงทำให้เซลล์ใช้ประโยชน์ของน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพ (Garfinkel, et al. 1992) นอกจากนี้ นักวิจัยยังพบว่า น้ำมันมะพร้าวยังช่วยสร้างความทนทานต่อการมีน้ำตาลสูง (glucose tolerance)

5. ช่วยลดค่า Glycemic Index ของอาหาร
อาหารที่เรารับประทานเข้าไป จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคส ทำให้เลือดมีระดับน้ำตาลสูงขึ้น อาหารบางอย่างสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าอาหารอื่นๆ ค่า Glycemic Index (GI) เป็นตัววัดผลของอาหารแต่ละอย่างต่อการเกิดน้ำตาลในเลือด ของหวานและอาหารพวกแป้ง และผลไม้ที่หวานมากๆ เช่น ขนมปัง, ลำไย มีค่า GI สูง ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำเป็นต้องจำกัดปริมาณอาหารที่มีค่า GI สูงๆ แต่น้ำมันมะพร้าวไม่มีต่อค่าน้ำตาลในเลือดและมีค่า GI ต่ำมาก ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเติมน้ำมันมะพร้าวลงในอาหารประเภทแป้ง ยังสามารถทำให้ค่า GI ของอาหารเหล่านั้นต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญ

          Copyright © 2016 All Rights Reserved. Moonwhisper is the world's leading brand of organic extra virgin coconut oil, organic coconut water, Organic Desiccated Coconut, Organic Banana Flour, Organic Coconut Flour and Organic Coconut Cider Vinegar